European Optical Society
Hem Verksamhet Medlemskap Aktiviteter Lediga platser Språk Bibliotek Länkar Kontakt Nyhetsbrev Exjobb Laserfest
Verksamhetsidé för SOS och för EOS
Verksamhetsidé för Svenska OptikSällskapet
Svenska OptikSällskapet är en ideell förening för individer och organisationer som arbetar med optik i utbildning, forskning, utveckling, produktion, vård och handel.
Föreningens syfte är att främja optikens utveckling och användning, och att ta tillvara och samordna medlemmarnas intressen genom att
 • genom sin existens och sina aktiviteter ge optiken och optikerna en identitet och en röst, och medlemmarna legitimitet och professionell status
 • sörja för god och ändamålsenlig utbildning inom optiken och medlemmarnas vidareutbildning genom
  • att följa optikens utveckling, fånga upp och formulera medlemmarnas behov
  • att påverka utbildningen och utbildningsplaner i skol- och högskolesystemet
  • att bidra med aktiviteter som ökar kunskapen inom optik
  • att arrangera seminarier, kurser och en periodisk konferens i Sverige
  • att informera om utvecklingar inom optik genom medier.
 • vara kontaktcentrum för utbyte av information och samarbete, och i gemensamma initiativ med grannländerna och sällskap och organisationer i Europa företräda svensk optik.
SOS årsstämma 1997

SOS' Verksamhet
SOS - Svenska Optiksällskapet - grundades 1991. Sedan 1 januari 2004 har SOS tillsammans med övriga optiksällskap i Europa nära samverkan med European Optical Society (EOS) i den formen att alla medlemmar i SOS är även personliga medlemmar i EOS. Vårt sällskaps fullständiga benämning är nu “Svenska OptikSällskapet - The Swedish Optical Society, Branch of the European Optical Society”. SOS’ rättsliga form, tillgångar och ekonomi berörs inte av EOS.

Om bakgrunden till sammanslutningen och många års diskussioner om en stärkning av optiken i Europa kan man läsa i dokumentationen inför SOS årsstämma 2003 i rubriken SOS och EOS.

SOS' största aktivitet är de med 18 månaders mellanrum arrangerade konferenserna "Optik i Sverige". Dessa ger i allmänhet en översikt över svensk verksamhet inom hela optikområdet. År 2000 höll för första gången optiksällskapen i de fyra nordiska länderna sina möten gemensamt som konferensen "Northern Optics 2000" i Uppsala. Nästa gemensamma konferens i samma form var "Northern Optics 2003" i Helsingfors.

SOS har ett antal arbetsgrupper, bl a för språkvårdsfrågor, samhälle och utbildning mm. Språkgruppens arbete har resulterat i en växande ordlista för optiktermer och "språkspalten", se SOS språksida.

Här hittar du information om medlemskap.

Vi ska fungera som en sammanhållande länk för optiska kontakter och verksamheter i Sverige - ditt bidrag behövs! Har du idéer eller vill delta i SOS verksamheter - hör av dig till fl@laserphysics.kth.se

SOS är också kontaktpunkten för andra organisationer inom optik, utöver EOS - European Optical Society, OSA - Optical Society of America, SPIE - The International Society for Optical Engineering, ICO - International Commision for Optics, etc.

Nedan följer verksamhetsidén för EOS:

Statement of Mission for the European Optical Society
Optics as a science, technology, and base for industry, consumer goods, and health care makes a significant contribution to Society and has a great potential for further development.

The European Optical Society (EOS) serves as the joint forum for all individuals, companies, organisations, educational institutions, and learned and professional societies, who recognise the opportunity and challenge that a common European base provides for the development of optics in its broadest sense. It seeks to provide a powerful joint representation through concerted efforts which include:
 • supporting the dissemination of knowledge about the use and value of optics to the general public, industry, media, and on the political level
 • coordinating optics conferences and publications in Europe
 • enhancing the professional standing of individuals working in optics
 • promoting European educational standards in optics in education, training, and examination at all levels
 • supporting the progress and application of optics by influencing European R + D policy, fostering the exchange of students and professionals, and promoting employment in optics throughout Europe
 • acting as the forum for the European professional and learned societies for the collection and dissemination of information, for the coordination of policies, and for joint ventures
Wherever possible, the EOS seeks to achieve these aims by coordinating and strengthening the activities of existing organisations and bodies rather than by creating new ones.

EOS Board 14 June 1997

SOS webbplats - Verksamhetsidé | Responsible: Fredrik Laurell | Date last revised: 2005-02-22 JK