European Optical Society
Hem Verksamhet Medlemskap Aktiviteter Lediga platser Språk Bibliotek Länkar Kontakt Nyhetsbrev Exjobb Laserfest
SOS och EOS
Många av medlemmarna i SOS är också medlemmar i ”European Optical Society (EOS)”.
Under många år har det visat sig att 17 nationella optiksällskap med EOS som ett slags paraply inte med kraft kan höja optikens utveckling i Europa. I flera år har företrädarna i de nationella sällskapen planerat hur EOS kan ges denna ledande roll.

SOS har sysslat med dessa frågor och har 1999 t ex formulerat syna synpunkter så här
(För att läsa några av länkarna till detta dokument behöver du Adobe Acrobat Reader. Klicka här för att ladda ned programmet gratis).

Ett dokument från EOS tillträdande ordförande 2002 ”Future Development of the European Optical Society” av prof Chris Dainty, juni 2002.

Inför EOS årsmöte i augusti 2002 var fem sällskap redo för en plan att omvandla sina sällskap med bibehållna egna funktioner till t ex ”Svenska OptikSällskapet, the Swedish Optical Society, Branch of the European Optical Societ”, där alla medlemmar samtidigt anmäler sig som medlemmar i EOS, som då kan ge mycket lägre avgift än förut.

SOS har sedan inför årsstämman 2002 rapporterat om hur långt man då hade kommit och föreslog för stämman att SOS medlemmar skulle från 2004 enl detta förslag samtidigt bli personliga medlemmar i EOS. Stämman tillstyrkte förslaget och SOS styrelse gick tillsammans med övriga sällskap vidare med detaljarbetet . Planerna godkändes vid EOS årsmöte 2003.

Tyska Sällskap för tillämpad optik (DgaO) godkände som första nationella sällskap vid sitt årsmöte i juni omvandlingen till DGaO + EOS inför 2004.

Till årsmöte 2003 tog även SOS upp frågan för sina medlemmar med dokumentet
Att låta alla svenska optiker bli personliga medlemmar i European Optical Society med Svenska OptikSällskapet som dess nationella avdelning
och styrelsens argument
Varför bör vi alla personligen vara med i EOS?
Årsmötet tog sedan beslutet att SOS skulle vara en del av EOS.

SOS webbplats - SOS och EOS | Responsible: Fredrik Laurell | Date last revised: 2005-05-27 JK